Amikor ön a weboldalunkat böngészi, illetve a nyújtott szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan, más része pedig az űrlapok kitöltésével az ön hozzájárulásával kerül rögzítésre. A személyes adatokat a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.

Adatgyűjtés

Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, email cím.

Kapcsolatfelvételi email

A kapcsolati emailen beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból megőrizzük a következő év május 1-ig, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra, illetve nem adjuk át harmadik félnek.

Jelentkezési és megrendelési űrlapok

A személyes adatokat a részünkre a megrendelő vagy az információs emailre feliratkozás űrlapokat kitöltő személy szolgáltatja. Amennyiben a megrendelés vagy a feliratkozás nem öntől érkezett, a szolgáltató ennek észlelése esetén, illetőleg, ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli, annak teljes adattartalmával együtt.

Sütik

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét) és statisztikai célokat szolgálnak. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A weboldal használatához a böngészőjében a sütik használatát engedélyezni szükséges. Amennyiben nem fogadja el a sütik használatát, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

Rendszer sütik (ún. „Feltétlenül Szükséges Sütik”)

Jogalap: nem igényel hozzájárulást.

A sütik célja a felhasználói élmény javítása, hogy a látogatók maradéktalanul és A sütik célja a felhasználói élmény javítása, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalunkat, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Nem gyűjt személyes információkat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Analitikai (harmadik féltől származó) sütik

Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása.

A weboldalainkon alkalmazzuk a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. Oldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a weboldal fejlesztésének, és a felhasználói élmény javításának céljából használjuk fel. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen sütik a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak lejáratukig, illetve amíg a látogató nem törli azokat. A sütik használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban találhatók meg.

A Google Analytics adatvédelméről részletesen itt olvashat.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatkezelés

Az adatkezelő személyes adatok kezelése minden esetben törvényi kötelezettség, illetve szerződés teljesítéshez szükséges vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Minden önkéntes adatszolgáltatáshoz az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés    

 • Az adatkezelés célja: az adatkezelő és a megrendelő között megkötni kívánt szerződés előkészítése illetve a létrejött szerződés teljesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Az érintettek köre: a szolgáltatónak rendelést leadó ügyfelei
 • Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím, cím
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintett
 • Az adatok kezelésének időtartama: az adatokat az ajánlati kötöttség fennálltáig, illetve létrejött szerződés esetén a szerződés fennálltáig kezeljük
 • Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

Számlázással kapcsolatos adatkezelés        

 • Az adatkezelés célja: a Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása
 • Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelesség teljesítéséhez szükséges
 • Az érintettek köre: a szolgáltató megrendelői
 • Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím, cím
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintett
 • Az adatok kezelésének időtartama: az érintett adatait a kanadai törvényeknek megfelelően őrizzük (adózási év plusz hat év)
 • Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

Információs emaillel kapcsolatos adatkezelés        

 • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítés, szolgáltatások változásainak ismertetése
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Az érintettek köre: a szolgáltató információs emailt igénylő ügyfelei
 • Az érintettekre vonatkozó adatok: név, email cím
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintett
 • Az adatok kezelésének időtartama: az érintett információs emailről leiratkozásáig
 • Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

Adatmegosztás

A weboldal használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik fél részére nem adjuk át. Illetve nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ, amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható.

Adattovábbítások

Weboldal felületet és tárhelyet biztosító adatfeldolgozó

 • Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
 • Elérhetőségei: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.| telefon: (1) 700-2323 | e-mail: info@mhosting.hu
 • Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968314
 • Az adatkezelő adószáma: 23495919-2-41
 • Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás

 • Szolgáltató neve: Google LLC (”Google”)
 • Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043 USA
 • Adatvédelmi tájékoztató
 • Az adattovábbítás garanciája: DPA és SCC

Személyes adatot megőrzése

A megrendelt termékről és szolgáltatásokról a megadott adatok alapján számla készül, melynek tárolása a kanadai hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. A vállalkozó vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az ön adatait törölni.

A megrendelés összege PayPallal és banki átutalással egyenlíthető ki. A bankkivonaton látni fogjuk az összeget teljesítő nevét és bankszámlaszámát is, illetve PayPal esetén a teljesítő PayPal fiókban használatos e-mail cím és név is a tudomásunkra jut.

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli a vállalkozó. A hozzájárulás visszavonható egy üzenettel, amelyet a kapcsolati email címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az adatokat.

Az információs email-re jelentkezők adatait mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás az információs emailen keresztül vagy a kapcsolati emailre küldött emaillel történik.

A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

A szolgáltató szintén törli az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Kapcsolati adatok

Adatkezeléssel kapcsolatban érdeklődni lehet: hello@cimballi.ca

Adatkezelés biztonsága

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználásának megakadályozása érdekében az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett jogai

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon. Ezért az adatkezelő a fenti email címen történő megkeresésre az érintettel közli: az adatkezelés céljait; az érintett személyes adatok kategóriáit; azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogát; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát; az adatforrásokra vonatkozó információt; az automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható  következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
 • amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személye adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, késedelem nélkül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt emailben tájékoztatja. Ha a szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. május 27-én lépett hatályba.